Nr.7 - Sager på vej til Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/666

 
Thomas Elgaard (V), Bo Hilsted (A), Sarah Christensen (Ø), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Første møde 2019

  • Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (udtalelse)
  • Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (udtalelse)
  • Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 (udtalelse)
  • Nye og ophørte foreninger og aftenskoler i 2018 (orientering)
  • Restfordeling 2018 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)
  • Restfordeling 2018 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)

 

Fjerde møde 2019

  • Oplæg til kurser + arrangementer for fritidslivet 2020

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 20-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.