Nr.6 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 18/3914

 
Thomas Elgaard (V), Bo Hilsted (A), Sarah Christensen (Ø), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte aktuelle emner.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende emner drøftes:

 

  • Ansøgningsfrister til Fritidspuljen i 2019. Administrationen oplever, at flere ansøgninger behandles ekstraordinært uden for almindelig ansøgningsfrist af hensyn til tidsplanerne for arrangementer og aktiviteter. Således er der i 2018 behandlet seks ansøgninger ekstraordinært. Er det hensigtsmæssigt for fritidslivet med flere eller færre end de fire ansøgningsfrister, der normalt er? Eller er det mere hensigtsmæssigt med løbende ansøgningsfrist, som til Kulturpuljen og Bylivspuljen?

 

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer kan berette om nyt fra eget foreningsarbejde, drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

 

Folkeoplysningsudvalget kan desuden debattere dagsordenspunkter, der har været behandlet på udvalgsmøder i Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget eller andre udvalg og råd.

 

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget

 

Elektroniske bilag

Dagsordener og referater kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater

 

Indstilling

  1. At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 20-11-2018

Folkeoplysningsudvalget drøftede ansøgningsfrister til Fritidspuljen. Udvalget finder at løbende ansøgningsfrister er en god idé, og at det vil ensrette ansøgningsprocedure i forhold til kommunens øvrige puljer for kultur- og fritidslivet.

 

Udvalget drøftede udmøntningen af reduktion på fritidsområdet.

 

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd orienterede om nye krav fra DUF vedr. alder til bestyrelsesposter. Idrætsrådet har ikke hørt om tilsvarende krav fra deres landsorganisationer. Administrationen undersøger nærmere.