Nr.3 - Kurser og arrangementer for fritidslivet 2019

Sagsnr.: 18/30184

 
Thomas Elgaard (V), Bo Hilsted (A), Sarah Christensen (Ø), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til kurser og arrangementer i 2019 for fritidslivet.

 

Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om kurser og arrangementer i 2019 for fritidslivet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Afholdte kurser i 2018

Der har i 2018 været afholdt følgende kurser for fritidslivet:

Kursus

Antal deltagere fra fritidslivet

Databehandling

20

Databehandling

11

Bookingsystem Aktiv Fredensborg

17

Bookingsystem Aktiv Fredensborg

10

Sikker sejlads – et kursus i samarbejde med skoler og dagtilbud

1

Førstehjælp

7

 

Der har været udgifter til kursusafgift og forplejning. Administrationen forestod selv undervisningen i bookingsystem. Administrationen planlægger at udbyde regnskabskurser for enkelte foreninger i slutningen af 2018 eller starten af 2019 i forbindelse med opstart af nyt regnskabsår.

 

Oplæg til kursusrække 2019

Administrationen anbefaler følgende oplæg til kurser for fritidslivet 2019:

 • Regnskab og økonomi
 • It-sikkerhed og databehandling
 • Bookingsystem Aktiv Fredensborg
 • Førstehjælpskurser
 • Sikker sejlads (teorikursus i forbindelse med sikkerhedsregler)
 • Førstehjælp målrettet ulykker i vand i forbindelse med nye sikkerhedsregler til søs
 • Målgrupper med særlige behov
 • Nye foreninger

 

Administrationen anbefaler, at regnskab og økonomi udbydes som fast tilbud.

 

Administrationen bemærker, at kommunens revisionsfirma har tidligere oplyst, at It-sikkerhed i foreninger er et fokusområde. Administrationen anbefaler derfor, at der også udbydes kursus i It-sikkerhed i foreninger i 2019.

 

Administrationen foreslår, at der i lighed med øvrige år, vil være let forplejning. Kurserne er gratis, kursuspladserne fyldes op efter ’først til mølle’-princippet og kurserne afholdes primært for frivillige ledere og trænere i folkeoplysende foreninger og ansatte i aftenskoler.

 

Økonomi

Administrationen vurderer, at der i lighed med øvrige år er behov for at afsætte midler til afholdelse af kurser i 2019. Midlerne skal anvendes til kursusafgifter, let forplejning til kursusdeltagerne eller lignende.

 

Administrationen anbefaler, at der reserveres 30.000 kr. fra den fælles pulje til foreningsarrangementer til afholdelse af kurser i 2019.

 

Arrangement 2019

Det fremgår af kommissorium for Folkeoplysningsudvalget, at der kan afholdes debatmøder, konference eller temadag for Folkeoplysningsudvalget, foreninger, aftenskoler, selvorganiserede og det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 17. september 2018, at flytte arrangementet ”Kultur som sundhedsfremme” fra 2018 til starten af 2019 og at reservere 30.000 kr. fra den fælles pulje til foreningsarrangementer i 2019.

 

Fællespuljens samlede budget i 2019 er 74.000 kr. Hvis administrationens indstilling om afholdelse af kurser følges, er der således reserveret 60.000 kr. fra fællespuljen i 2019.

 

I lyset heraf anbefaler administrationen, at der ikke afholdes yderligere arrangementer for fritidslivet i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Indstilling 1-3: Folkeoplysningsudvalget

Indstilling 4: Fritids- og Idrætsudvalget

 

Indstilling

 1. At oplæg til kursusrække for fritidslivet i 2019 godkendes, herunder at økonomi og regnskab udbydes som fast tilbud.
 2. At der reserveres 30.000 kr. fra den fælles pulje til foreningsarrangementer til kurser.
 3. At der ikke afholdes yderligere arrangementer for fritidslivet i 2019.
 4. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 20-11-2018

Administrationens indstilling 1-2 vedtaget. Udvalget lægger vægt, på at der afholdes kurser i it-sikkerhed og databehandling, herunder GDPR i 2019.

 

Administrationens indstilling 3 vedtaget.