Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Thomas Elgaard (V), Bo Hilsted (A), Sarah Christensen (Ø), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 20-11-2018

Godkendt.