Nr.9 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 18/3914

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte aktuelle emner.

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

 

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

 

Folkeoplysningsudvalget kan desuden debattere relevante sager til behandling i øvrige udvalg og råd.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Elektroniske bilag

Dagsordener og referater kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater

Indstilling

At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Der blev spurgt til rygter, om der er planer for at nedlægge Baunebjerghallen på Humlebæk Skole. Dette kan ikke bekræftes fra administrationens side.