Nr.8 - Nye og ophørte frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler i 2017 - oversigt

Sagsnr.: 18/3919

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der orienteres om nye og ophørte frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Nye foreninger og aftenskoler i 2017

Administrationen godkender, jævnfør delegationsplanen, frivillige folkeoplysende foreninger og folkeoplysende aftenskoler i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Folkeoplysningsudvalget orienteres en gang årligt om nye og ophørte foreninger og aftenskoler.

 

I 2017 har administrationen godkendt tre frivillige folkeoplysende foreninger og en aftenskole. Alle foreningerne og aftenskolen lever op til Folkeoplysningslovens krav til den frie folkeoplysende virksomhed.

 

Tabel 1 viser en oversigt over de godkendte foreninger og aftenskoler i 2017 samt deres overordnede formål, jævnfør vedtægter.

 

Tabel 1. Godkendte foreninger og aftenskoler 2017 samt overordnet formål

Forening

Formål, jf. vedtægt 

Nordsjællands Rollespillere

 

Nordsjællands Rollespilleres formål er at dyrke rollespil og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede og fremme kendskabet til rollespil og fremstilling af rollespils materialer til brug i spillet.

 

Foreningen har endvidere som  formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, endvidere at udvikle børn og unge til hele, kreative og sociale individer, at give børn og unge en forståelse for andre mennesker og kulturer gennem styrkelse af empati, refleksion og indlevelse.

 

Semerkand Ungdom Fredensborg

 

Foreningen Semerkand Ungdom har til formål at forberede de unge til at tage et medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

 

Foreningens delmål er at få de unge væk fra gader og stræder, hvor de af mangel på viden om samfundets diverse tilbud, såsom uddannelse og arbejdsmuligheder har marginaliseret sig mere og mere. Herunder forebyggelse af kriminalitet og misbrugsproblemer.

 

Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do (kampsport)

Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i Moo Duk Kwan Tang Soo Do. Klubben er medlem af Dansk Tang Soo Do Moo Duk Kwan Forbund.

 

 

Aftenskole

 

AOF Nordsjælland

Foreningen skal gennem sin virksomhed i overensstemmelse med

arbejderbevægelsens idégrundlag virke for at udbrede viden og forståelse for værdier

af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder om det internationale samarbejdes

betydning. Foreningen skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af

demokratiet i samfundet og stimulere til interessen for aktiv medvirken i samfundets

organisation.

 

 

Tabel 2 viser foreningernes medlemstal enten på godkendelsestidspunktet eller ved ansøgning om tilskud gennem Fredensborg Reglerne. Desuden er angivet, om foreningen har fået tilskud gennem Fredensborg Reglerne for 2017 eller 2018. Det er ikke alle foreninger, der har søgt om tilskud. Det kan fx skyldes, at de ikke er startet på aktiviteter, eller kun ønsker at låne lokaler.

 

Tabel 2: Antal medlemmer over og under 25 år samt aktiviteter.

Forening

U 25 år

O 25 år

Aktiviteter

Tilskud

Nordsjællands Rollespillere

 

4

3

Rollespil og fremstilling af rollespilsrekvisitter

Ja, Fritidspuljen

Semerkand Ungdom Fredensborg

 

36

11

Foredrag, "Mor & barn" aktiviteter, kulturweekend

Ja, grund- og medlemstilskud

Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do

3

5

Kampsport:

Moo Duk Kwan Tang Soo Do

Nej

 

 

 

 

 

Aftenskole

 

 

 

 

AOF Nordsjælland

 

 

Tilbud om undervisning i medfør af den til enhver tid

gældende lov om lokal folkeoplysning samt anden undervisning, kulturelle tilbud mv. inden for et geografisk område dækkende kommunerne Furesø, Rudersdal, Hørsholm

Allerød, Gribskov og Hillerød.

 

Ja

 

Ophørte foreninger 2017

I 2017 er der registrerede én ophørt forening:

Kokkedal Idrætsklub, gymnastikafdeling 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.