Nr.5 - Mødekalender for Folkeoplysningsudvalget 2018

Sagsnr.: 18/668

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til mødedatoer for ordinære møder i Folkeoplysningsudvalget 2018.

 

Der skal tages stilling til dato for budgetmøde 2018 med formændene for Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Jævnfør Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget afholder Folkeoplysningsudvalget årligt fire ordinære møder samt et budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget.

 

Administrationen har opstillet forslag til mødedatoer for Folkeoplysningsudvalget i 2018 under hensyntagen til de allerede planlagte møder i de politiske udvalg samt diverse råd og komiteer. Desuden er de forsøgt tilrettelagt i forhold til sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag til ordinære mødedatoer i 2018

Tirsdag den 24. april kl. 17.00-18.30

Mandag den 17. september kl. 17.00-18.30

Tirsdag den 20. november kl. 17.00-18.30

 

Budgetmøde i 2018

Jævnfør Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget inviteres udvalget til et årligt budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget. Her har Folkeoplysningsudvalget mulighed for at gøre sine interesser gældende over for udvalgsformændene, inden budgettet for det kommende år fastlægges.

 

Administrationen foreslår, at mødet afholdes i forsommeren 2018, efter det første budgetseminar er afholdt og inden det andet budgetseminar afholdes i august.

 

Administrationen foreslår, at budgetmødet afholdes torsdag den 24. maj kl. 17.00-18.00

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Kommunikation

Ordinære mødedatoer offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At forslag til mødedatoer for ordinære møder for Folkeoplysningsudvalget i 2018 godkendes.
  2. At der afholdes budgetmøde 2018 med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget den 24. maj kl. 17.00-18.00.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Forslag til mødedatoer for ordinære møder godkendt.

I lyset af planlagt konference om Fremtidens Folkeskoler den 24. maj fremlægger administrationen nyt forslag til dato for budgetmøde på Folkeoplysningsudvalgets møde i april.