Nr.3 - Valg af formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/3918

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der skal vælges formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget vælger Folkeoplysningsudvalget selv sin formand og næstformand.

 

Af forretningsordenen, godkendt af det tidligere Fritidsforum, fremgår det, at valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer på første ordinære møde efter ny valgperiode. Formand og næstformand vælges for en fireårig periode, der følger byrådets valgperiode.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget og Forretningsorden for Fritidsforum.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

At der vælges formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Udvalget valgte Lars La Cour som formand og Ebba Anker Nielsen som næstformand for Folkeoplysningsudvalget.