Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Godkendt.