Nr.11 - Meddelelser fra administrationen - Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/669

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Administrationen orienterede om, at det er nu og frem til 15. marts, at der skal søges om lån af lokaler for sæsonen 2018/19.

 

Orienteringen taget til efterretning.