Nr.10 - Sager på vej til Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/666

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Andet møde:

Restfordeling 2017 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)

Restfordeling 2017 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)

Oplæg til ny praksis for fordeling af lokaletilskud (udtalelse)

Tredje møde:

 

Fjerde møde:

Oplæg til kurser + arrangementer for fritidslivet 2019

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Orienteringen taget til efterretning. Listen suppleres med sager om arrangement for fritidslivet og oplæg om folkeoplysningsområdet.