Nr.9 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 18/3914

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte aktuelle emner.

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

 

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

 

Folkeoplysningsudvalget kan desuden debattere relevante sager til behandling i øvrige udvalg og råd.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Elektroniske bilag

Dagsordener og referater kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater

 

Indstilling

  1. At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Udvalget drøftede sag om rideklubber behandlet på møde i Fritids- og Idrætsudvalget den 18. april. Der blev spurgt til formålet til et afholdt møde i efteråret om heste  indkaldt af Borgmesteren.