Nr.4 - Forslag til ny dato for budgetmøde

Sagsnr.: 18/668

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til dato for budgetmøde 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Jævnfør Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget inviteres udvalget til et årligt budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget. Her har Folkeoplysningsudvalget mulighed for at gøre sine interesser gældende over for udvalgsformændene, inden budgettet for det kommende år fastlægges.

 

På sidste møde i Folkeoplysningsudvalget besluttede udvalget: ”I lyset af planlagt konference om Fremtidens Folkeskoler den 24. maj fremlægger administrationen nyt forslag til dato for budgetmøde på Folkeoplysningsudvalgets møde i april”.

 

Administrationen foreslår, at budgetmødet afholdes torsdag den 14. juni 2018 kl. 16.00-17.00.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At budgetmøde 2018 afholdes torsdag den 14. juni 2018 kl. 16.00-17.00.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Udvalget udtrykte, at de så vidt muligt ønsker længere høringsfrister.