Nr.3 - Folkeoplysningsudvalgets fagområde

Sagsnr.: 18/9991

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Overordnet introduktion til Folkeoplysningsudvalgets fagområde.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen vil på mødet præsentere udvalget for fagområdet. Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen, jævnfør kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

 

Folkeoplysningsudvalget arbejder for at styrke fritidslivet i kommunen. Folkeoplysningsudvalget skal udstikke visioner og komme med forslag til handlinger og indsatser på det folkeoplysende område og fungere som talerør for alle fritidsbrugere i Fredensborg Kommune.

 

 

Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets områder, fx:

  • Lovgrundlag
  • Kommunens folkeoplysende foreninger inden for idræt, kultur, spejder og aftenskoler
  • Øvrige foreninger på fritidsområdet
  • Tilskudsmuligheder og budget
  • Fritidsfaciliteter
  • Regler for lån af lokaler og anlæg
  • Politikker

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At introduktionen tages til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Introduktionen taget til efterretning.