Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Godkendt.