Nr.11 - Sager på vej til Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/666

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

17. september:

 

20. november:

Oplæg til kurser + arrangementer for fritidslivet 2019

Ordinære mødedatoer og dato for budgetmøde 2019

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.