Nr.10 - Meddelelser fra administrationen - Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/669

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen afholder i samarbejde med kommunens revisionsselskab to kursusdage om foreningers håndtering af persondata. Det første afholdes den 18. april og det andet den 25. april.

 

Administrationen er godt i gang med lokalefordelingen for sæson 2018/19. Foreninger kan forvente svar omkring 1. maj.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Der er sendt orientering til alle foreninger vedr. konsekvenser for lån af lokaler i tilfælde af lockout.

Orienteringen taget til efterretning.