Nr.5 - Ansøgning om byggetilladelse NFFF.

Sagsnr.: 19/12405

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal afgive udtalelse i ansøgningen om byggetilladelse til etablering af et overdække på Nivå Fritidsfiskerforenings renseplads i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Fritidsfiskerforening ønsker at udfærdige en ansøgning om byggetilladelse til etablering af et overdække på deres eksisterende renseplads.

 

Inden ansøgningen udfærdiges ønsker foreningen at Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark tilkendegiver deres vurdering af forslaget. Udgifter til ansøgning samt etablering af overdække afholdes af Nivå Fritidsfiskerforening.

 

Kort over placering samt principskitser er vedhæftet sagen.

 

Administrationen bemærker at et tag/overdække kræver en byggetilladelse samt at der på den ønskede placering ikke er et byggefelt. Trods sidstnævnte er der ikke noget til hinder for at sende en byggeansøgning til Fredensborg Kommune.

 

Det er administrationens vurdering at, der i tilfælde af at byggeansøgningen godkendes, ikke er konflikt med Visionudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Konstruktionens udformning gør det nemt at flytte/nedtage, skulle der være anledning hertil.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

1. At Driftsbestyrelsen afgiver udtalelse i sagen.