Nr.11 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen

Sagsnr.: 18/6568

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Onsdag d. 31. oktober:

Nyanskaffelser, Teleskoplæsser

Nivå Havn og Strandpark – Takster 2019

Vedtægtsændringer

Serviceaftale med NSPV

Restanceliste

Forladte/misligholdte både som henligger i Nivå Havn og Strandpark

Renovering af B-broen

Status på visionudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark

Arbejdsmiljø, sag om bådstativer til vinteropbevaring.

Revidering af ordensregler, regler for leje af bådplads i Nivå Havn.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.