Nr.3 - Forslag til mødekalender 2019

Sagsnr.: 18/6138

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til mødedatoer for ordinære møder i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsordenen for Driftsbestyrelsen for den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark dikterer ingen mødefrekvens. Administrationen foreslår derfor, at der afholdes i alt fire ordinære møder under hensyntagen til de allerede planlagte møder i de politiske udvalg samt diverse råd og komiteer. Desuden er møderne forsøgt tilrettelagt i forhold til sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.

 

 

 

Forslag til ordinære mødedatoer i 2019

 

Torsdag d. 14. marts kl. 17.00-19.00

 

Tirsdag d. 4. juni kl. 17.00-19.00

 

Onsdag d. 18. september kl. 17.00-19.00

 

Torsdag d. 14. november kl. 17.00-19.00

 

 

Møderne afholdes på skift hos foreningerne på Nivå Havn. Aftales fra gang til gang.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At forslag til mødekalender for 2019 godkendes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Administrationens indstilling godkendt.