Nr.11 - Eventuelt

Sagsnr.: 18/7368

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Driftsbestyrelsen ønsker et juletraktement.