Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/6188

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-03-2018

Godkendt

Bestyrelsesmedlem, Freddi Steffensen, gjorde opmærksom på, at dagsordenen ikke indeholdte den sag, som han rettidigt havde indgivet til administrationen. Den ønskede sag er kompleks og behandles som en selvstændig sag på næste møde.