Nr.12 - Eventuelt

Sagsnr.: 18/7368

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-03-2018

Bestyrelsen foreslog at administrationen genoptager sagen om beboelse i bådende.