Nr.9 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 18/6191

 

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (20. marts 2018 - 30. maj 2018)

 • Generel oprydning, vedligehold af bygninger, pladser og arealer.
 • Gennemgang af restancelister, herunder nedbringelse af borgere med restance.
 • Søsætning blev gennemført tilfredsstillende. Få mangler stadigvæk.
 • Interne rokeringer mellem bådpladslejerne.
 • Salg af pladser sæson 2018.
 • Sammenlægning af et antal bådpladser til fordel for større mere salgsbare pladser.
 • Uddybning er afsluttet. Bypass-tilladelse.
 • Strandparken har fået et løft og der er atter en fornuftig vanddybde ved badebroen. NSVP har trukket 4500-5000 tons sand tilbage på stranden, hvilket har resulteret i en langt breddere strand.

 

Igangværende opgaver:

 • Omfattende renovering af eksisterende elinstallation. Der er desværre mange af havnens installationer, som skal udskiftes. Hovedårsagen er alder samt vandindtrængning.
 • ”Kirkegården”.
 • Sanering af indkør
 • Opsætning af fiskekasser.
 • Generel oprydning, vedligehold af bygninger, pladser og arealer.
 • Salg af sæsonpladser.
 • Optegning af fodgængerfelt.
 • Rød/Grønskilte A-broen

 

Kommende opgaver:

 • Bådpladsnumre på broerne udskiftes løbende. Aluminium med Dymo.
 • Ramning af fortøjningspæle
 • Markering af fortøjningspæle med pladsbredde. Aluminium med Dymo.
 • Plankeværk ved servicebygning
 • Håndtering af stativer

 

Status/orientering/drøftelse:

 • Uvildig syn– og skønsmand.
 • Vild med Vand.
 • Sankt Hans.
 • Dispensation til større båd.
 • Bypass tilladelse.
 • Pakkeløsninger.
 • Hængepartier efter søsætning, herunder rømning af mastestativ ved grillpladserne.
 • Tyveri/hærværk.
 • Bundmaling.
 • Etablering af bådplads i forbindelse med Havhesten.
 • Parkering.
 • Plankeværk/afskærmning/forskønnelse ved servicebygningen.
 • Personale, forskellige muligheder.
 • Møde med arbejdsmiljørepræsentant fra Fredensborg Kommune.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At relevante punkter drøftes samt at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.