Nr.7 - Restanceliste

Sagsnr.: 18/12956

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen orienteres om Fredensborg Kommunes udståender hos forhenværende samt nuværende bådpladslejere.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Havn og Strandpark opkræver betaling via den kommunale administration (Opkrævningsteam).

 

Opkrævningsteamet har til opgave at sikre, at borgere eller virksomheder betaler deres gæld til kommunen. Såfremt borgeren fortsat ikke betaler sin gæld efter den kommunale opkrævningsindsats, sendes ubetalte restancer videre til SKAT, som er inddrivelsesmyndighed. SKAT har som inddrivelsesmyndighed beføjelser til at foretage mere indgribende tiltag, såsom at lønindeholde eller foretage udlæg.

 

I 2015 blev den automatiske inddrivelse hos SKAT suspenderet, da SKAT ikke kunne redegøre for diverse krav i deres inddrivelse. Et nyt system forventes klar i 2019/2020.

 

Suspensionen af den automatiske inddrivelse har betydet, at inddrivelsen af kommunernes restancer stort set er ophørt, med væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne til følge. Der er derfor behov for alternative løsninger, så det sikres, at pladslejen bliver betalt.

 

Hver måned fremsendes en liste over restance for Nivå Havn og Strandpark. Det er borgere som af den ene eller anden årsag ikke har betalt den opkrævning de har modtaget i deres E-boks. Tidligere kunne kommunens administration sende kravet videre til SKAT og derigennem inddrive restancen, men den mulighed er som forklaret ovenfor ikke længere hensigtsmæssig.

 

Havneadministrationen følger efter modtagelse af listen personligt op overforpladslejere, som er i restance, hvilket typisk fører til betaling af restancen eller opsigelse af pladslejekontrakt.

 

Driftsbestyrelsen holdes løbende informeret om sådanne tilfælde.

 

Lovmæssigt er der intet til hinder for denne fremgangsmåde så længe de personfølsomme oplysninger ift. restancen holdes mellem Havneadministrationen/Driftsbestyrelsen og pladslejer.

Bevilling

 

 

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Orientering taget til efterretning.

 

Driftsbestyrelsen fastsatte den fremtidige forfaldsdato på sommerleje samt venteleje til 15. april og 15. november for vinterleje, leje af kabel samt forbrug af el.

 

Venteliste og boboelsesafgift opkræves med forfald d. 1/1.