Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/6188

 
Lars Søndergaard, Freddi Steffensen

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-08-2018

Godkendt.

 

Rådgivende ingeniør Jørn Jensen deltog under første punkt.