Nr.9 - NSPV serviceaftale 2017 for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/5899

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark skal drøfte NSPV serviceaftale 2017 for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er indgået NSPV serviceaftale for Nivå Havn og Strandpark for 2017 jf. bilag 1 og bilag 2.


Som det fremgår af aftalen, er der afsat 141.000 kr. til vedligeholdelse af arealer i Nivå Havn og 138.000 kr. til vedligeholdelse af strandparken.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At driftsbestyrelsen drøfter serviceaftale for Nivå Havn og Strandpark for 2017.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Serviceaftalen blev drøftet og tiltrådt.


Driftsbestyrelsen forventer, at der forud for fremtidige serviceaftaler for havnen og strandparken og efter budgettets vedtagelse sker en drøftelse med NSPV om det kommende års serviceniveau inden for den afsatte ramme.