Nr.7 - Driftsregnskab 2016 - Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/12326

 

Beslutningstema

Der orienteres om driftsregnskabet for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af bilaget, viser regnskabet for Nivå Havn og Strandpark et samlet mindreforbrug på 231.000 kr. Da der er 100 pct. overførsel af mer/mindreforbrug forventes det, at Nivå Havn og Strandpark får overført det samlede mindreforbrug på 231.000 kr. til 2017 (overførselssagen vedr. regnskab 2016 behandles i Byrådet d. 27. marts 2017). Midlerne bliver placeret på kontoen til ”opsparing til større udviklingstiltag”, som udelukkende kan frigives af Byrådet.


Renoveringen af broerne S og N blev 30.000 kr. dyrere end de 600.000 kr., der oprindeligt var afsat med midler fra Nivå Havns beholdning (jf. sag nr. 7 på møde i driftsbestyrelsen d. 20. maj 2016). Havnens beholdning udgør pr. 31.12.2016 kr. 3.448.703,61.


De 30.000 kr. i ekstra omkostninger i forbindelse med renovering af broerne skyldes, at det i forbindelse med renoveringen viste sig nødvendigt at få etableret et sikkerhedsmæssigt korrekt gelænder samt få foretaget noget el-arbejde. Da der var ledige driftsmidler i 2016, er de 30.000 kr. blevet bogført under driften.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Orienteringen taget til efterretning.