Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 17/5362

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Godkendt.