Nr.12 - Eventuelt

Sagsnr.: 16/13433

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Bestyrelsesmedlem Freddi Steffensen oplyste, at der er udarbejdet forslag til fiskekasser. Forslaget er, at fiskekasserne skal tilhøre havnen og efterfølgende kan udlejes via Havnekontoret. De nærmere vilkår for udleje er ved at blive endeligt afklaret.


Endvidere blev der gjort opmærksom på, at fremmede joller på gårdspladsen ved Nivå Bådelaug, der har stået der i vintersæsonen, skal betale bådpladsleje.