Nr.11 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/5356

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Torsdag d. 1. juni 2017:


  • Temadrøftelse om midler afsat i budgetforlig 2017 – 2020.
  • Forslag om oprettelse af udenbys venteliste til plads i Nivå Havn.
  • El-reglement.
  • Arbejdspladsvurdering (APV)

Tirsdag d. 15. august 2017:


  • Forslag til takstblad 2018.

Tirsdag d. 31. oktober 2017:

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Orienteringen taget til efterretning.