Nr.8 - Eventuelt

Sagsnr.: 17/12076

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

Allan Andersen gjorde opmærksom på at rækværket ved Fritidsfiskerne er råddent og bør udskiftes.