Nr.7 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/5356

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling i Driftsbestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Tirsdag d. 15. august 2017. kl. 16-18

 

Forslag til takstblad 2018.

Forslag til el reglement gældende for 2018.

 

 

Tirsdag d. 31. oktober 2017. kl 16-18

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.