Nr.5 - Budgetopfølgning pr. 16. maj 2017

Sagsnr.: 17/11520

 

Beslutningstema

Orientering om Nivå Havn og Strandparks driftsbudget og driftsforbrug pr. 16. maj 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af bilaget, er budget og forbrug vedr. Nivå Havn og Nivå Strandpark opgjort hver for sig. Det afsatte budget på 138.000 kr. til Nivå Strandpark er finansieret af kommunen.

 

Der er overført 231.000 kr. i mindreforbrug fra 2016.  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.