Nr.4 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 16/13307

 

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (11. oktober 2016 – 01. juni 2017) • Selvbetjeningsautomat er opdateret med takster for 2017. Maskinen er serviceret af fabrikant.
 • Klapning er udført. 1175 m2 mod 3310 m2 i fjord.
 • Kran samt havnefartøj er serviceret. Forsikring ajourført.
 • Søsætning afsluttet. Enkelte både mangler pga. vejrforholdene.
 • Kontrol af pæle.
 • Ramning af fortøjningspæle.
 • Løbende reparationer af broer samt elinstallationer, herunder reparation af E-broens broklap.
 • Sprøjtning af broer mod alger.
 • Vandanlægget er midlertidig repareret. Der er vand på samtlige broer.
 • Afleveringsforretning N og S-bro.
 • Kontrolopmåling af pladser på N og S broerne.
 • Cykler klargjort til sæsonen.
 • Arbejdsdag.
 • Soignering af området ved B-broen. Flere fiskekasser evt. parkering.
 • Ny hjemmeside som administreres af havnen.
 • Officiel facebookside.
 • Den Nordsjællandske Riviera.
 • Opfyldning af huller på trekantsarealet.
 • Sommeropkrævning er kørt. PBS 1. juni 2017.
 • Tyveri af affekter samt påhængsmotor


Igangværende opgaver:


 • Løbende udskiftning af gæstepladsskilte pågår. Flere bestilt.
 • ”Kirkegården”.
 • Oprydning/indsamling af stativer samt klodser på parkeringsarealerne. Udlægning af Hofmann-klodser
 • Bådpladsnumre på broerne udskiftes løbende. Aluminium med Dymo.
 • Markering af fortøjningspæle med pladsbredde. Aluminium med Dymo.
 • Oprettelse af udenbys venteliste, samt salg af pladser til borgere bosat i andre kommuner end Fredensborg.
 • Annoncering af ledige bådpladser.
 • Sammenlægning af et antal bådpladser til fordel for større mere salgsbare pladser.
 • Klager over mastekranens top.


Kommende opgaver:


 • Etablering af handicapparkering ved tursejlerne.
 • Fiskekasser ved Jørgen Christian Lund, fritidsjobvejleder.
 • Ansættelse ny havneassistent, Mikael fratræder stillingen som havneassistent.


Status:


 • 15 ledige pladser
 • 6 pladser til udlejning for sæsonen. (både på vent)

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

Orientering taget til efterretning.Der er indkommet en klage vedrørende udformning af mastekranens top. Det blev besluttet at indhente skriftlige udtalelser fra sejlklubberne. Nivå Bådelaug og Nivå Tursejlere. Havnefogeden igangsætter processen snarest.


Pladser kan kun opsiges til udgangen af en sæson. Inden d. 15.11 samt inden d. 15.04. Pladser der rømmes inden ovennævnte skæringsdatoer vil ikke få refunderet leje. Skal skrives ind i vedtægterne for ”Leje af fast bådplads i Nivå Havn”. Forslag til ændringerne forelægges Driftsbestyrelsen på først kommende møde.


Havnefogeden undersøger muligheden for, at flytte en af de i alt fire handicapparkeringspladser.