Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 16/13125

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

GodkendtMarianne Ingeholm Larsen, Center for Læring Fritid og Sundhed samt Eva Hansen, Center for Byudvikling Miljø og Erhverv deltog i mødet.