Nr.8 - Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark - tids- og procesplan

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Orientering om processen for valg af rådgiver, projektorganisering, samt tids- og procesplan for udviklingsarbejdet.

Sagsfremstilling og økonomi

I marts 2017 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget, at der skal tilknyttes en rådgiver, der skal kvalificere processen omkring inddragelsen af brugere og andre interessenter i den indledende del af udviklingsarbejdet og efterfølgende udarbejde et forslag til en plan for den fysiske udvikling af Nivå Havn og Strandpark.


På møde den 1. juni 2017 drøftede medlemmerne i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark deres ønsker, drømme og visioner for udvikling af havnen og strandparken. Som grundlag for drøftelsen var der skitseret et fremtidsbillede af indvielsen af Nivå Havn og Strandpark. Resume af temadrøftelsen er samlet i bilag 1 på sagen. Dette notat vil indgå i det materiale, der kommer til at ligger til grund for indhentning af rådgiver til inddragelsesprocessen.


Der arbejdes med to modeller for rådgivning til udviklingsarbejdet. Der er fordele og ulemper ved begge modeller.

  1. Én og samme rådgiver står for processen omkring inddragelse og den efterfølgende fysiske udviklingsplan.

·         Fordele:

Rådgiveren kender brugerne og interessenterne på første hånd.

Det er en kortere tidsplan fordi der kun er tale om indhentning af et tilbud.

·         Ulemper:

Rådgiveren er ikke nødvendigvis lige kompetent i begge dele af rådgivningsarbejdet.

Der er ikke en egentligt konkurrence i forbindelse med den fysiske udviklingsplan.

  1. En rådgiver står for processen omkring inddragelse, og en anden rådgiver udarbejder, på baggrund af input fra inddragelsesprocessen, den fysiske udviklingsplan.

·         Fordele:

Det vil være rådgivere, der har kompetence indenfor de præcise arbejdsfelter.

Valg af udviklingsplanen foregår på baggrund af flere forslag.

·         Ulemper:

Rådgiveren, der skal udarbejde forslag til den fysiske udviklingsplan, har ikke har ikke de mange ønsker og visioner på første hånd.

Der er en længere tidsplan idet der skal indhentes rådgivere af to omgange.


Fritids- og Idrætsudvalget skal på møde i september beslutte, hvilken rådgivermodel der skal benyttes.  Driftsbestyrelsen har mulighed for, at anbefale en rådgivermodel overfor udvalget.


Tids- og procesplan

Der er skitseret en tids- og procesplan, der afspejler en proces, hvor de eksisterende brugere i havnen, kommende brugere og andre interessenter herunder de grønne foreninger bliver inddraget i udviklingsarbejdet. Planen er bilag 2.1 og 2.2 på sagen. I tids- og procesplanen er det markeret, hvornår der er aktiv inddragelse af brugerne/interessenter i udviklingsarbejdet. Tids- og procesplan afhænger af rådgivermodellen.


Det er bedste bud på en tidsplan på nuværende tidspunkt. Der kan ske mindre ændringer i tidsplanen, når der er valgt en rådgiver.


Projektorganisering

Der er nedsat en projektorganisation. Havnefoged Linda Krogsgaard sidder i projektgruppen. Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark sidder som følgegruppe for projektet og kan komme med anbefalinger til Fritids- og Idrætsudvalget, der har den endelige beslutningskompetence. Projektorganiseringen bliver præsenteret på mødet i driftsbestyrelsen den 15. august 2017.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At sagen drøftes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark drøftede sagen og anbefaler over for Fritids- og Idrætsudvalget at benytte sig af rådgivningsmodel nr. 1 for at sikre kontinuitet mellem borgerinddragelse og udarbejdelse af udviklingsplan.


Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark tilslutter sig forslag til projektorganisationen, hvor havnefogeden indgår i projektgruppen og Driftsbestyrelsen er med i følgegruppen.