Nr.3 - Henvendelse fra borger om forslag til Nivå Badeanstalt

Sagsnr.: 17/10209

 

Beslutningstema

Der orienteres om et idéforslag til udvikling af Nivå Badeanstalt.

Sagsfremstilling og økonomi

En borger har sendt et forslag om etablering af Nivå Bådeanstalt i Nivå Havn og Strandpark til udvalgsformand Per Frost Henriksen, formand for driftsbestyrelsen Nivå Havn og Strandpark.


Borgeren ønsker foretræde for driftsbestyrelsen, hvor han vil redegøre for sin idé.


Forslaget til badeanstalt i Nivå Havn og Strandpark har været præsenteret for Fritids – og Idrætsudvalget d. 17. maj 2017 (sag nr. 67). Udvalget tog orienteringen til efterretning, og besluttede, at forslaget indgår som forslag til den kommende udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark.


Driftsbestyrelsen kan på baggrund af oplægget drøfte mulighederne for, om forslaget kan indgå i udviklingsplanerne for Nivå Havn og Strandpark.

Forslaget er vedhæftet denne sag som bilag.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Orienteringen taget til efterretning. Forslaget indgår i udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.