Nr.11 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen

Sagsnr.: 16/32855

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling i Driftsbestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Tirsdag d. 31. oktober 2017. kl 16-18


Fastsættelse af Driftsbestyrelsens mødekalender 2018


Arbejdspladsvurdering


Oprensning af Nivå Strandpark til badesæson 2018 NSPV vs. Kystsikring A/S


Orientering fra arbejdsgruppen vedr. renovering af broerne A, B, C, F, E, D.


Forslag til legestativ ved K-broen.


Forslag til rekreativt område ved grill-pladsen.


Forslag om etablering af ladestation til el-biler.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.