Nr.10 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 16/13307

 

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (01. juni 2017 – 15. august 2017)

 

 

 • Mikael havde sidste arbejdsdag lør. 24. juni. Michael fra virksomhedsservice i Fredensborg kommune startede man. d. 26. juni. Han er ansat til ultimo sep. 2017.
 • Løbende reparationer af broer samt vand- og elinstallationer.
 • Genetablering af internet.
 • Generel oprydning, vedligehold af bygninger, pladser og arealer.
 • Dykkerundersøgelse af bro E

 

 

 

Igangværende opgaver:

 

 • Løbende udskiftning af gæstepladsskilte pågår.
 • ”Kirkegården”.
 • Bådpladsnumre på broerne udskiftes løbende. Aluminium med Dymo.
 • Markering af fortøjningspæle med pladsbredde. Aluminium med Dymo.
 • Sammenlægning af et antal bådpladser til fordel for større mere salgsbare pladser.

 

 

Kommende opgaver:

 

 • Etablering af handicapparkering ved tursejlerne.
 • Fiskekasser ved Jørgen Christian Lund, fritidsjobvejleder.
 • Fælles bådoptagning d. 21. oktober, d. 4. november samt d. 11. november.
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe til udskiftning af flydebroer.

 

 

Status:

 

 • 12 ledige pladser.
 • 6 pladser til udlejning for sæsonen. (både på vent).
 • 779 overnatninger (03-08-2017) 117.165,00 kr. mod 897 overnatninger samme tidspunkt i fjor.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.


Driftsbestyrelsen bemyndigede havnefogeden til, at nedsætte en projektgruppe, med det formål at belyse samtlige broers tilstand samt ønsker for deres renovering. Status på projektgruppens arbejde fremlægges for Driftsbestyrelsen på mødet i oktober.