Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 16/13125

 
Lars La Cour

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Godkendt.


Centerchef Marianne Ingeholm Larsen og projektleder Eva Hansen Center for Læring, Fritid og Sundhed deltog i mødet.