Nr.6 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 16/13307

 
Jørgen Winston Rasmussen, Lars La Cour

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (18. august 2016 – 11. oktober 2016)


·         Løbende reparationer af broer samt elinstallationer.

·         Sprøjtning af broer mod alger, igen.

·         1 kærrelæs knust beton er leveret til havnen. Det er kørt ud på de mindre p-pladser.

·         Rødt mastestativ fjernet fra parkeringspladsen ved Trekosten. Det sættes i stedet op ved dykkerhuset. De resterende mastestativer er opsat på sædvanlig sted.

·         Grønt nordmolefyr er sat i drift.

·         Beskæring af buske og træer. Skov samt parkeringspladser.

·         Indsamling af Hofmann-klodser.

·         Knækkede pæle A-broen.


Igangværende opgaver


Fælles bådoptagning er under forberedelse. Bådoptagningen er fastlagt til lørdag d. 15. oktober, lørdag d. 22. oktober samt lørdag d. 5. november.

NSPV har imødekommet havnens ønsker om den sædvanelige assistance i forbindelse med bådoptagningen. Indtil videre ser det ud til, at havnen får plads til alle bådpladslejerne som ønsker at få deres båd på land.


Soignering af havnens område inkl. fjernelse af gamle master og bådestativer.


El-reglementet er mangelfulgt og forbedringer foretages løbende. Det anbefales at nedsætte en arbejdsgruppe.


Arbejdet med at flytte Nivå Havns hjemmeside er påbegyndt og nærligt afsluttet. Det forventes, at den kan startes op i midten af oktober.Hvad rør sig


·         Nivå Bådelaug.

·         Hvem/hvad/hvor, når havnefogeden er på barsel.

·         Flere bådpladsejere (i alt 3) må forvente at få deres pladser opsagt, da havnen søger dækning for ikke betalte regninger.

·         Serviceaftale med NSPV


Status efter sæsonen 2016.

Der er dags dato 79, som står på venteliste (nedgang på 100 på 1 år) og pt. ca. 9 frie havnepladser, som er udlejet med salgsbare, når sæsongæster forlader havnen.

Gæstesejlere 2016 ultimo september 1323 stk. fordelt på 452 under 9 meter, 617 over 9 meter og 250 pensionister.


Nationalitet

Antal

Danmark

705

Tyskland

63

Sverige

521

Norge

4

Holland

28

England

1

Belgien

1

 

 

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 11-10-2016

Orienteringen taget til efterretning.


Der følges op på serviceaftalen med NSPV.


Udkast til nyt el-reglement fremlægges i foråret 2017.