Nr.5 - Budgetforlig 2017-2020 - orientering om bevillinger på Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/27664

 
Jørgen Winston Rasmussen, Lars La Cour

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark orienteres om budgetforlig 2017-2020.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er indgået budgetforlig for 2017 – 2020. Bag forliget står 25 ud af 27 medlemmer.


Budgettet blev godkendt på byrådsmødet d. 26. september.


I budgetforliget 2017 – 2020 (bilag 1) er der afsat i alt 7,4 millioner over hele perioden på anlægssiden til udvikling af Nivå Havn og Strandpark.


Midlerne er fordelt på 2,6 mio. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 samt 2,4 mio. kr. i 2020 jf. tabel 3 Fremtidens Fredensborg, anlægsprogram (s. 15 bilag 1)


Udmøntning af midlerne er ikke konkretiseret i budgetforliget.

Retsgrundlag

Budgetforlig 2017- 2020 Fredensborg Kommune

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 11-10-2016

Orienteringen taget til efterretning.


På det ordinære møde i driftsbestyrelsen 1. juni 2017 igangsættes af plan for implementering af de afsatte midler til Nivå Havn og Strandpark jf. budgetforliget 2017 - 2020.


Bestyrelsen opfordrer klubberne til allerede nu at påbegynde idéprocessen med at udvikle Nivå Havn og Strandpark i retning af målsætningen for Fremtidens Fredensborg.