Nr.8 - Eventuelt

Sagsnr.: 16/13433

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Det undersøges, om der er mulighed for, at der etableres en handicapparkeringsplads ved Nivå Tursejlere.