Nr.6 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 16/13307

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (11. oktober 2016 – 30. november 2016)


·         Både på land.

·         Betonklodser udlagt.

·         Havnen vintersikret (bom ned, havnepengeautomat lukket, vandet lukket, toiletter låst - undtaget handicap).

·         Nye kontortider vinter 16/17 (tir, ons & torsdage åben mellem 10-12).

·         Vinteropkrævning, ventelistegebyr samt venteleje udsendt.

·         Rydning af S-bro, pæle sat ned, bro under opbygning

·         Sprøjtning af broer (alger).

·         Førstehjælpskursus.


Igangværende opgaver


Havnekontoret er lukket fra d. 19. dec. 2016 – 2. jan. 2017 og 9. jan. 2017 – 13. jan. 2017 begge dage inkl. pga. kursusaktivitet for havneassistenter.

Opdatering af indskudsbeviser.

Restanceliste.

Vindkryds på vinterbaderbro.

Tilbud fra Viking, fartøjsdragter – sikkerhedsregulativ.

Nivå Havn og Strandpark anno 2017.


  • Vild med vand den 10-06-2017
  • Planlagte stævner, stævnekalenderen
  • Foreløbig plan for søsætning 1. april samt 15 april.

Proces med opdatering af el reglement.

Skiltning for de erhvervsdrivende, iværksætterproces. Idé til skitse. Identificering af kompetence/ressourcepersoner fra Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

Gennemgang af indskudsbeviser, papirudgave til elektroniske udgaver. Oprydning.Hvad rør sig

Nivå Bådlaug.

Renovering af broerne S og N.

Fiskekasser.

Tyverisikring.

Stævneaktivitet i Nivå Bådlaug vinteren 16/17.
Status Nivå Havn ultimo 2016


Salgsbare pladser dd. 5 stk. A pladser 1 C plads

Ledige pladser dd. (inkl ventelejepladser) 13 stk.

Salgsbare pladser april 2017. 7 stk. A pladser 2 C pladser

Venteliste i kommunen: 50 stk.

Ønsker om sæsonplads: ca. 10 stk.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Orienteringen taget til efterretning med følgende tilføjelser:


  • Søsætning ændres til d. 15. april og 31. april. Foreninger på havnen sikrer, at der ikke er stævner disse to datoer.
  • Freddi Steffensen følger op med Allan Andersen vedr. fiskekasser ved bro N i forhold til antal, adgang og udseende.