Nr.5 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 16/32898

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutningstema

Der kan debatteres aktuelle emner.

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende emner drøftes:


Klargøring af Nivå Strandpark til badesæsonen 2017.


Driftsbestyrelsen kan drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

Driftsbestyrelsen kan desuden debattere relevante sager til behandling i øvrige udvalg og råd. Dagsordener og referater kan ses på kommunens

Hjemmeside.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Der var enighed om, at der generelt mangler på belysning på Nivå Havn.

Det blev oplyst, at der er ved at blive opsat belysning på stien, der er blevet flyttet.