Nr.2 - Præsentation af nyt medlem af Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/32890

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen præsenteres for nyt medlem af bestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Mangeårigt medlem af bestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, Jørgen Winston Rasmussen, repræsentant for Nivå Bådelaug, har valgt at stoppe sit arbejde i bestyrelsen.


Nyt medlem af Driftsbestyrelsen er Bjørn Ølgaard, repræsentant for Nivå Bådelaug.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At præsentationen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Præsentationen taget til efterretning.