23-03-2016 kl. 10:00
Dagsorden behandles over mail

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Ingen

23-03-2016 kl. 10:00
Dagsorden behandles over mail

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Ingen

Nr.1 - Selvbetjeningsautomat i Nivå Havn

Sagsnr.: 16/8270

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal godkende indkøb af selvbetjeningsautomat i Nivå Havn samt system til overvågning heraf.

Sagsfremstilling og økonomi

Havnefogeden anbefaler, at der indkøbes en selvbetjeningsautomat til Nivå Havn. Flere automater har været i spil, men det vurderes, at BEATS er markedsførende på området og leverer den bedste løsning.


Automaten kan ”tale” sammen med havnens administrative system og det er et prisbilligt alternativ til Compusofts egne automater.


BEATS selvbetjeningsautomat er let at implementere i havnens drift og kræver ingen specielle tilslutninger. Løbende omkostninger er begrænsede. Den er designet til udendørs brug, dog skal den være beskyttet mod direkte sol.


Automaten kan ikke tage imod kontanter.


Automaten skriver et klistermærke ud, der fungerer som bevis for betalt gæsteleje.


På et kvitteringpapir kan der oplyses om diverse koder til bad, toilet osv. Det er let at ændre koderne og trække data ud af automaten.


Der har været en forespørgsel angående integration med Mobile Pay integration. Det er desværre ikke muligt pt. De arbejder på sagen, men det er Nets, der er årsagen til at det på nuværende tidspunkt ikke kan lade sig gøre.


En selvbetjeningsautomat vil dække Nivå Havns store behov for bedre og mere effektiv økonomistyring, samt til væsentligt at nedbringe havnepersonalet administrationstid.


Såfremt forretningsudvalget godkender indkøb af BEATS selvbetjeningsautomat, vil den være klar til ibrugtagning i sejlsæsonen 2016.


Overvågning af automaten og området omkring havnekontoret vil begrænse evt. hærværk. Derfor anbefaler havnefogeden sammen med kommunens risikokoordinator, at overvågningen samtidig udvides til at omfatte toiletbygningen, der tidligere har været udsat for hærværk. Overvågningsdelen består af en engangsinvestering på 20.000 kr. Hvis man vælger billigere kameraer, vil investeringen i stedet være 16.000 kr.


Havnefogeden anbefaler, at der afsættes følgende i 2016:


 

Etablering 2016 (kr.)

Årlig omkostning (kr.)

Selvbetjeningsautomat

75.000

10.000

Overvågning af automat

20.000

1.000

I alt

95.000

11.000

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget godkender indkøb af selvbetjeningsautomat samt system til overvågning heraf.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 23-03-2016

På baggrund af positive tilbagemeldinger fra alle medlemmer konkluderer formanden, at Nivå Havn indkøber betalingsautomat og overvågning snarest muligt.