Nr.8 - Terrænforhøjelse på landtagen ved bro B.

Sagsnr.: 16/13263

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark orienteres om Plan-, Miljø-, og klimaudvalgets tilslutning til en terrænforhøjelse på landtangen ved bro B. Bestyrelsen skal drøfte den eksisterende løsning samt nyt løsningsforslag.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlem af Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark Jørgen Winston Rasmussen har ønsket et punkt på dagsordenen om diget ved B-broen. 

Plan-, Miljø-, og klimaudvalget har den 5/4 2016 givet tilslutning til en terrænforhøjelse på landtangen ved bro B for at minimere risikoen for oversvømmelse af de kystnære ejendomme i grundejerforeningen Lave Skov Villaby (sagen er vedhæftet som bilag).

Landtangen ved bro B og en del af vandarealet nord for landtangen (matrikel nr. 30 t) er en del af Nivå Havn.


Der mangler en grundig analyse af de hydrodynamiske- og andre konsekvenser for Nivå Havn af projektet.


Bro B har en begrænset levetid og bådejerne finder det besværligt og utilfredsstillende at ligge ved denne bro. El-installationerne på bro B beskadiges selv ved mindre højvande.


Bortgravning af landtangen og forlængelse af bro A, D og E, som kompensation for bortfald af pladser på bro B, er en mulighed, som bør undersøges.


Forslag fra Jørgen Winston:


Der er umiddelbart 2 forskellige løsninger, som er acceptable for havnen:


1. En løsning med jordvolde på de berørte parceller vil ikke berøre havnen og vil ikke belaste havnens økonomi.


2. Bortgravning af landtangen og en spunsvæg/et dige i skellet mellem Nivå Havn og Lave Skov Villaby vil være til fordel for havnen; idet bro B så kan erstattes af pladser skabt ved forlængelse af bro A, D og E. Denne løsning finansieres af Nivå Havn og Strandpark, men vil være fordelagtig på længere sigt; idet der opnås en besparelse på nødvendigt vedligehold på bro B og dens elinstallationer.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At Driftsbestyrelsen drøfter forslaget.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

Driftsbestyrelsen drøftede forslaget.

Eva Hansen, Center for Byudvikling, Miljø & Erhverv bidrog med ekspertbistand.

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark vil blive taget med som interessent i sagen om terrænforhøjelse på landtagen ved bro B.