Nr.7 - Renovering af bro S og bro N

Sagsnr.: 16/13317

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal godkende forslag om reparation af bro S og bro N.

Sagsfremstilling og økonomi

Ved gennemgang af havnens eksisterende anlæg og faciliteter er der konstateret svær forrådnelse i den bærende konstruktion samt i dækket på bro S og N.

 

Tre uafhængige entreprenører har gennemgået broerne og er kommet til samme konklusion. Broerne S og N er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige og det er et spørgsmål om tid, før konstruktion kollapser.

Det anbefales derfor, at der påbegyndes et renoveringsarbejde i efteråret 2016. Forventet tidsforbrug er 14 dage.

 

For at forbedre adgangsvejen og brugen af arealet på og omkring bro N, foreslår havnefogeden, af bro N etableres i ekstra bredde ca. 4 m. På den måde lukkes hullet mellem land og bro, hvilket vil betyde bedre udnyttelse.

  

Økonomi

Tre entreprenørfirmaer har givet tilbud på udbedring af skaderne. Kystsikring A/S er prisvindende, da de efter en samlet vurdering har givet det bedste tilbud. Kystsikring A/S er et velrenommeret firma med stor erfaring. Havnen har tidligere benyttet sig af deres services med stor tilfredshed.

 

For renovering af broerne S og N samt nedrivning og bortkørsel af eksisterende anlæg er prisen ca. 600.000 kr. eksklusiv moms.

 

Der er ikke midler i det afsatte driftsbudget til renoveringen af de to broer.

 

Såfremt driftsbestyrelsen godkender forslaget, vil der blive udarbejdet en separat sag til Byrådet vedr. finansiering.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

  1. At Driftsbestyrelsen godkender forslaget om renovering af bro N og bro S.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

  1. Administrationens indstilling godkendt.

Bro N og Bro S er i så dårlig stand, at de skal renoveres snarest. Det blev besluttet, at undersøge muligheden for at erstatte Bro S med en flydebro i stedet for en fast bro. Der forventer ingen meromkostning ved at etablere en flydebro i stedet for en fast bro.


Bro N udføres som en fast bro, der går ind til land. Bro N skal være ca. 4 meter bred. Det blev besluttet, at opføre opbevaringskasser på Bro N, som udlejes til bådbladsejerne. Nivå Havn og Strandpark opfører og administrerer udlejning af opbevaringskasserne.